Chinese English
About us
Company Profile
Corporate culture
Company activities
Company Certification
Process
Process
Home     About us     News     News Products     Products     Technical     GuestBook     Contact us
Copyright © Guangzhou Maxtech Circuit Co., LTD
TEL:8620-86049380 8620-8604-9250  FAX:8620-86049303  E-mail:info@gzmaxtechcircuit.com
1 of No. 220, Da Bu Road Qinghu Cun, Jun He, BaiYun District,Guangzhou, Guangdong Province,China (Close to #127 bus terminal)薄膜开关