Chinese English
Products Class  
Touch Screen
·4-Wire Resistive Touch Screen
·5-Wire Resistive Touch Screen
·8-Wire Resistive Touch Screen
·Capacitive Touch Screen
Membrane Switch Keypad
·LGF backlighting patented products
·Duraswitch Patented Technologies
·PET Silver Paste Membrane Swi
·FPC Membrane Switch Keypad
·PCB Membrane Switch Keypad
·Rubber Keypad Membrane Switch
·Membrane Switch + Back Support
·Flex Circuit
·Membrane Switch + Touch Screen
·Membrane Switch with backlighting
·PC、PET、TPU Overlay
·OCA Membrane Switch Keypad
·Product Design & Assembly
·Graphic Overlay
Products
EL Backlighting
 
Home     About us     News     News Products     Products     Technical     GuestBook     Contact us
Copyright © Guangzhou Maxtech Circuit Co., LTD
TEL:8620-86049380 8620-8604-9250  FAX:8620-86049303  E-mail:info@gzmaxtechcircuit.com
1 of No. 220, Da Bu Road Qinghu Cun, Jun He, BaiYun District,Guangzhou, Guangdong Province,China (Close to #127 bus terminal)薄膜开关